Kurucumuzdan

Kurumsal

Gerçek Düşler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi müstakil üç katlı binasında amacına uygun olarak düzenlenmiş bireysel ve grup eğitim odalarında çalışmalarını sürdürür.Sınıfların tamamı ses yalıtımlı, kapıları gözlem aynalı, yaş grubuna uygun masa ve sandalyelerle donatılmıştır.Her sınıf özel eğitimin amacına uygun materyallerle donatılmıştır.

Gerçek Düşler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Koklear İmplant derneği üyesidir.


Özel Gerçek Düşler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Koklear İmplant Derneği'nin resmi web sayfasında Koklear İmplant Eğitimi veren kurumlar listesinde yer almaktadır.


Amacımız

Özel Gerçek Düşler Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ nde amacımız; kurumumuzdan eğitim alan öğrencileri her alanda desteklemek, toplumda ‘bende varım’ diyebilecek, özgüveni tam, üretken, meslek sahibi, aile kurabilen, yaşamını kaliteli düzenleyebilen bireyler olmalarını sağlamak.

Kurucumuz Funda Kılıç ERMİŞ (KURUCU MÜDÜR - ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMCİSİ -ÖZEL EĞİTİM ALANI UZMAN ÖĞRETİCİSİ)

    1974 Kdz.Ereğli doğumludur.İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlayarak 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve   Eğitimi Bölümü’ nde lisans eğitimine başlamış ve gerekli olan akademik ve formasyon derslerini tamamlayarak Çocuk Gelişimi ve   Eğitimcisi ünvanı ile mezun olmuştur.


    Mesleğe devam ettiği dönemde Mili Eğitim Bakanlığı' nın açmıs olduğu eğitim programına katılmış, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi       unvanının yanında Özel Eğitim Alanı Uzman Öğreticisi unvanını da almıştır.Bir yıl kadar okul öncesi kurumlarda çalışmış ve buralarda   normal gelişim gösteren çocukların dil gelişimlerinde çevresel faktörlerin etkileri üzerine çeşitli akademik çalışmalara katılmıştır. 1998 yılında Özel bir işitme-konuşma merkezinde Kurum Müdürü olarak göreve başlamış burada hem yöneticilik hem de eğitimcilik yapmıştır. 1998 yılından bu yana çeşitli tanılara sahip özel gereksinimli çocuklarla çalışmış, bireysel eğitimlerini planlamış, programlarını oluşturmuş, aile ve eğitimci eğitimlerini vermiştir.Halen özel eğitim ve okul öncesi kurumlarda kullanılmakta olan eğitim materyallerinin eğitim danışmanlığını yapmıştır.Bu yönde çalışmaları devam etmektedir.Özel eğitime gereksinim duyan çocukların kavram ve dil gelişimi üzerine çalışmalar yapar, aile eğitimlerini destekler.

2003-2005 yılları arasında geçici bir süre Denizli' de bulunmuş burada otizimli, Cp li, hafif MR li, down sendromlu, konuşma bozukluğu olan çocuk ve gençlerle çalışmış bu çocukların kavram ve dil gelişimlerini destekleme alanında eğitim koordinatörlüğü yapmış ve öğrencilerin eğitimlerinde bizzat bulunmuştur.Bir Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olarak çocukların gelişim özelliklerini çok iyi biliyor olmak kendisine özel eğitim alanında çok katkı sağlamıştır.Özel eğitim alanında birçok seminer, kurs ve kongreye katılmış kendisini gelişimsel değerlendirme, gelişimsel dil, özel eğitimde program geliştirme, materyal hazırlama ve uygulama alanlarında geliştirmiştir.Bakanlığın birçok projesinde yer almıştır.

2010 yılında Gerçek Düşler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini kurmuştur.Bu çatı altında kurum kadrosunda bulunan uzman personelle ve bireysel olarak ta çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Kuruma devam eden öğrencilerin gelişim değerlendirmeleri, eğitim programlarının oluşturulması ve eğitimlerinde bizzat bulunur ve takibini yapar.


Ayrıca; normal gelişim gösteren çocukların gelişimsel izlem ve değerlendirmeleri, ihtiyaç dahilinde dil gelişimi ve kavram gelisimlerini destekleyici çalışmaları ve aile danışmanlığı hizmetleri devam etmektedir

Okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında danışmanlık, eğitimcilerin eğitilmesi ve seminer hizmetleri devam etmektedir


DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI ALANLARI;

1. Ebeveyn danışmanlığı (0-6 yaş)

2. Gelişimsel değerlendirme ve destekleyici eğitim (0-6 yaş)

3. Okul çağı çocukları ve aileleri destekleyici çalışmalar

4. Çocukluk çağında görülen uyum ve davranış sorunları ile başetmeyi destekleyici planlamalar

5. Gecikmiş konuşmada dil gelişimini destekleyici etkinlik planlama ebeveyn desteği

6. Öğrenme güçlüğünde eğitimsel destek,

7. Down Sendromu

8. Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

9. Kaynaştırma eğitimine destek çalışmalar planlama ve uygulama

10. Bebek gelişim takibi

11. Öğrenme güçlüğü

12. Uyaran eksikliğine maruz kalmış çocukların gelişimsel destek çalışmaları


KATILDIĞI KURS-SEMİNER-KONGRE-ÇALIŞTAYLARDAN BAZILARI;

1. Çocukla Etkileşim Semineri, 12.04.1997, Ank.Ünv.Happy Kıds işbirliği

2. Öğretmenlik Sertifikası, 15.07.1998, Hacettepe Üniversitesi

3. PORTAGE Eğitimi, 27.09.1999-29.09.1999, Hacettepe Üniversitesi

4. Eğitim Danışmanlığı, 1999, DOBİDİK eğitim setleri

5. İşitme Engelli Bireylerin Rehabilitasyon ve Habilitasyonu Çalışma Toplantısı, 07.06.2001-08.06.2001, Özürlüler İdaresi Başkanlığı

6. Evde Özel Eğitim Çalıştayı, 16.01.2004-18.01.2004, Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği

7. Anne-Baba Eğitim Semineri, 08.05.2004, YA-PA

8. Otistik Çocukların Eğitimi, 24.05.2004-28.05.2004, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü

9. Uygulamalı Otizm Eğitim Semineri (TEEACH PROGRAMI), 24.05.2004-28.05.2004, Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği

10. Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Dilin Değerlendirilmesi Çalıştayı, 02.06.2005, III.Dİl ve Konuşma Bozuklukları Kongresi

11. Denver II Gelişimsel Tarama Testi

12. Afazi ve İlişkili Bozukluklarda İşlevsel Değerlendirme, 03.06.2005, III.Dİl ve Konuşma Bozuklukları Kongresi

13. Konuşma Bozukluklarında Güncel Yaklaşım Kursu, 01.12.2012, Akdeniz Ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği

14. Türkiye' de Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Projesi Meslek Analizi Çalıştayı, Aralık 2012-Şubat 2013, METEK AB Projesi

15. Türkiye' de Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Projesi Müfredat Geliştirme Çalıştayı, Mart 2013-Mayıs 2013, METEK AB Projesi

16. Özel Eğitim Alanı Uzman Öğretici Kursu, 16.02.2015-13.03.2015, Milli Eğitim Bakanlığı

17. Erken Çocukluk Özel Eğitim Programı YL Programı Özel Eğitimi Sunma Modelleri ve Öğretim Yaklaşımları Dersi, 2015-2016 öğretim yılı, Anadolu Üniversitesi

18. Erken Çocukluk Özel Eğitim Programı YL Programı Uygulamalı Davranış Analizi Dersi, 2015-2016 öğretim yılı, Anadolu Üniversitesi

19. Disleksi Konferansı, 10.12.2015, Türkiye Disleksi Vakfı

20. Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahele Programı (ETEÇOM) Uygulayıcı

21. Dİnle, Öğren, Konuş Uygulamalı Eğitimi, 28.10.2017, Cochlear Rehabilitasyon Eğitim Akademisi

22. Cochlear Rehabilitasyon Eğitimi, 12.12.2017-13.12.2007, Cochlear Rehabilitasyon Eğitim Akademisi


Neden Gerçek Düşler!

ÇÜNKÜ; Gerçek Düşler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin kurucusu bir EĞİTİMCİDİR.
ÇÜNKÜ; Üç katlı müstakil binasında tamamı ÖZEL EĞİTİME UYGUN şekilde düzenlenmiş sınıflarda eğitim verir.
ÇÜNKÜ; Gerçek Düşler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi odağa ÇOCUĞU koyar.
ÇÜNKÜ; Gerçek Düşler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde her öğretmen UZMANLIĞINI belgeler.