Psikolog

Kurumumuzda psikolog tarafından öğrenciler sosyal gelişimleri açısından desteklenir. Psikolog ve uzman eğitimci çalışmalarını birlikte yürütür.Bağımsız yaşam becerileri, çevresini tanıma ve çevresinde olan olayların farkında olabilme-fikir yürütebilme, meslek seçimi, muhakeme yapabilme, arkadaş seçimi, kendini doğru bir biçimde ifade edebilme alanlarında öğrenciler psikolog eşliğinde desteklenir.Öğrencide olabilecek davranış değişikliklerine karşı psikolog aile ile görüşür uygun programlar çerçevesinde süreci takip eder ve destekler.