Hizmetlerimiz

1.Gelişim Değerlendirmesi

Kurumumuza devam eden öğrencilerin bireysel eğitim planlarını oluşturmak, çocukların gelişimlerini kaydetmek ve aileyi bilgilendirmek amacıyla dil-özbakım-sosyal-bilişsel-motor gelişim alanlarında yapılan değerlendirmelerdir.Bu değerlendirmeler sonucu bireyin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkar ve eğitimdeki hedeflere, kullanılacak yöntem ve tekniğe, eğitim ortamına, materyale karar verilir.Gelişimsel değerlendirmeler alanında uzman personel tarafından geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış ölçeklerle yapılır.
2.Bireysel Eğitim

Tamamı bireysel eğitimin amacına yönelik özel olarak düzenlenmiş, uygun materyallerle donatılmış ve ses yalıtımlı odalarda yapılan eğitimdir.Bireysel eğitimde amaç öğrencinin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak hazırlanan eğitim planın birebir uygulanması ve çocuğun başarıya taşınmasıdır.Uygun görülen zamanlarda bireysel eğitimlere aile katılımı sağlanır.


3.Grup Eğitimi

Grup eğitimi sınıflarında en fazla 4-6 kişilik eğitimler planlanır.Gruplar oluşturulurken çocukların birbirine yakın gelişim ve yaş özellikleri göstermesine birbirlerini olumlu yönde güdüleyebilecek özellikte olmalarına dikkat edilir.Grup eğitimlerinde öğrencilerin bireysel eğitimlerde öğrendikleri, drama, müzik, oyun gibi etkinliklerle genellenir ve bireylerde çok önemli olan dinleme, algılama, iletişime geçme becerilerinin gelişimi sağlanır.

4.Temalı Eğitim

Çocukların aktif bir şekilde katılımını ve üretimini hedefleyen bir eğitim şeklidir.Kuruma devam eden bireylerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş özel programlarla yürütülür.Özellikle özel eğitim hizmeti almakta olan çocuklara öğretilmesi zor olan soyut kavramlar, değerler, süreç içinde tamamlanan oluşumlar bu programların aylık temalarını oluşturur.Çocuklar bireysel eğitimlerinin dışında grup eğitimlerinde bu temaları çalışırlar ve öğrenmenin tüm süreçleri eğitimciler tarafından kullanılır.Konu ile ilgili projeler üretilir.Kurum içinde sergilenir ve görsel öğrenme ile pekiştirilir.5.Müzik ve Ritm UygulamalarıDramatik Etkinlikler

Kurumumuzda çocuklara ritm duygusunu aşılamak, ses ve hareketle müziği sevdirmek için müzik ve ritm etkinlikleri yapılmaktadır.Özel eğitimde hedefleri gruba uygun olarak belirlenmiş ve doğru hazırlanmış müzikal ekinliklerle, müzik aletleri ve bedeni kullanarak yapılan ritm çalışmalarıyla çocuklara kazandırılmak istenenlerden  bazıları şunlardır;

-Öğrenmenin eğlenceli hale gelmesi ve öğrenme  becerilerinin olumlu etkilenmesi
-İletişimde çok önemli olan dinleme ve bekleme becerilerinin gelişmesi
-Yönerge takip becerilerinin gelişmesi
-Dikkat sürelerinin uzaması
-Dili kullanma becerilerinin gelişimi
-Müziğin ritmine göre hareket becerisi geliştirebilmeleri
-Seslerini doğal  bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır 

                                                       6.Dil ve Konuşma(nın) Değerlendirilmesi

 Bireyin dil ve/veya konuşma alanında yaşadığı problemi/ problemleri en doğru şekilde belirlemek amacıyla değerlendirme seansı/seanslarıdır.Bu   süreçte öncelikle aileden bireyin gelişimi ve durumuna ilişkin detaylı bilgi alınır, sonrasında gerekli görülen testler bireye uygulanarak formal  ve   informal bir değerlendirme yapılır.Değerlendirme sonucu ve düşünceler hakkında aile ve uygunsa birey bilgilendirilir.Varsa sorular   cevaplandırılır.Kurumda kullanılan değerlendirme testleri SST, TEDİL dir.7.Aile Bilgilendirilmesi

Gerçek Düşler Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ nde biz aile bilgilendirilmesini çok önemsiyoruz.Kurumda ailenin çocuğunun eğitimine katılması esastır.Bu hizmeti; anne ya da babanın gerektiği zamanlarda seansa girerek eğitim şeklini görmesi ve öğrenmesi, seans sonu detaylı bilgilendirme, ders esnasında sınıf katında bulunarak dersi gözlemlemesi şeklinde sağlıyoruz.Düzenli tutulan seans takip defterleri ile aile ve eğitimci eğitim takibini rahatlıkla yapabilmekte ve çocuğunu tekrarlarla destekleyebilmektedir.                                       
8.Özel Eğitim, Dil ve Konuşma Terapisi Hizmetleri

Özel eğitim gerektiren bireye uzman dil ve konuşma terapistlerimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bireyin ihtiyacına, yaşadığı dil ve/veya konuşma problemine yönelik bireysel terapiler planlanır ve birey uygun uzmanların programlarına yerleştirilerek eğitimlerine devam eder.Aile çocuk ve terapist işbirliği içinde terapiler sürdürülür ve birey desteklenir.9.Aile Danışmanlığı ve Rehberliği
Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır.Aile danışmanlığı ailenin sorunları hakkında aile bireylerinin içinde bulunduğu durumu anlaması, aile bireylerinin sorunları için çözüm üretmesine katkı sağlamasını içeren bir eğitim çalışmasıdır.


10.Gerçek Düşler Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Danışmanlığı

Gelişim takibi ve danışmanlığı, erken dönem anne-bebek etkileşimi eğitimleri, aile içi etkili iletişim eğitimleri, çocukların gelişim alanlarını destekleyici program önerileri, gelişimsel gecikmesi olan çocuklar için ev merkezli eğitim programları, çocukluk döneminde görülen davranış problemlerine yönelik çalışmalar.