Eğitim

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

 

1.Erken Çocukluk dönemi Eğitim Programları

Erken tanı ve sonrasında erken eğitim ilkesinden hareketle; çocuklarınız kurumumuzda erken eğitim için özel olarak düzenlenmiş eğitim ortamlarında tüm gelişim alanlarını desteklemeye yönelik bireyselleştirilmiş ve grup eğitim gelişim programlarıyla desteklenirler. İşitme cihazını yeni kullanmaya başlayan çocuklar için cihazına kolay uyum sağlamasına yönelik çalışmalar planlanır ve aileye danışmanlık verilir. İşitsel algı gelişimlerini desteklemeye yönelik, sesi fark etme, sese yönelme, ses kaynağını arama, sese dikkatini verme gibi çalışmalar yapılır. Böylece çocuğun daha yeni duymaya başladığı sesleri ayırt etmesi ve sesleri tanımaya başlaması amaçlanır. Aileye evde uygulamaları için etkinlik önerileri verilir.

 

 

 

 


2.İşitme Cihazı ve Koklear İmplant Eğitim Programı

Kurumumuzda İşitme Cihazı ve Koklear İmplant kullanan çocukların özel eğitim ve rehabilitasyonu, bu konuda deneyimli uzman personeli ve uzman odyolog tarafından yapılmaktadır. Eğitim programımızın amaçları işitsel algı, dil ve konuşma gelişiminin desteklenmesi, ihtiyaçları doğrultusunda çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sağlanması, hareket gelişimi, bilişsel gelişim ve kişisel-sosyal gelişimin desteklenmesi ve akademik becerilerinin desteklenmesi olarak belirlenmiştir.

 


  • - İşitme cihazı adaptasyonu,
  • - İşitsel algı gelişimi,
  • - Konuşma ve lisan gelişimi,
  • - Artikülasyon eğitimi,
  • - Çocuğa ve aileye psikolog desteği,
  • - Uzman çocuk gelişimciler tarafından gelişim alanlarında desteklenmesi,
  • - İşitme engelliler sınıf öğretmeni tarafından akademik becerilerinin gelişimini desteklenmesi


 

 

3.Okul Öncesi Dönem Eğitim Programları

Özel eğitime ve terapi hizmetlerine gereksinim duyan bireyler için okul öncesi dönem eğitim programları çerçevesinde öğrencilerin davranış eğitimleri, kavram eğitimleri, motor gelişimleri, algı ve bellek gelişimleri, sosyal gelişimleri, yönergeyi anlama-takip-yerine getirebilme kabiliyetleri ile etkili iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirebilme hedeflenir. Dili, yaşadıklarını ve ihtiyaçlarını ifade etmek için kullanması amaçlanır. Sorular sorması, soruları ayırt etmesi ve cevaplayabilmesi, kendini ifade edebilmesi için desteklenir.

 

 
 

 

 

 

4.Akademik Beceri Eğitim Programları

Okula devam eden öğrencilerimiz için geliştirilmiş eğitim programıdır.Öğrencilerin okullarındaki öğretmenleri ve rehberlik servisi ile görüşmeler yapılarak hem öğretmene hemde öğrenciye gerekli eğitim hizmeti verilmektedir.Bu sayede çocuk okuldaki eğitim programının ihtiyacı olduğu kadarından etkili şekilde fayda görür, öğretmen çocuğu tanır ve programını geliştirir.Bu program çerçevesinde çocukların okuma, anlama, yazma becerileri geliştirilir. Sorular sorma, sorulara cevap verme, ekler, düzgün cümle yapısı, hikaye tamamlama, artikülasyon gibi çalışmalarla gelişimleri desteklenir.

   
   


 

5.Dil ve Konuşma Bozukluklarında Terapi 

Dİl ve konuşma gelişimi her bireyin hayatında, topluma kabulunde, kişisel gelişim sürecinde büyük öneme sahiptir.Kurumumuzda öncelikli olarak dilkom mezunu uzman dil ve konuşma bozuklukları uzmanımız tarafından yapılan değerlendirme ve aile görüşmesinden sonrasında bireyin eksikleri ve ihtiyaçları belirlenmektedir.Sonrasında bunlara yönelik aileye rehberlik, terapi ve süreci takip hizmetleri verilmektedir.Başarı için aile katılımı ve desteği şarttır.

Program dahilinde verilen terapiler/eğitimler şunlardır

-Gecikmiş dil ve konuşma
-Artikülasyon Problemleri
-Kekemelik
-Fonolojik bozukluk
-Yarık dudak damağa bağlı konuşma bozuklukları
-Gelişim geriliğine bağlı dil ve konuşma bozuklukları.

 

     
   

6.Aile Eğitim Programları

Çocuklar ilk deneyimlerini aile çevresinde yaşarlar, öğrendiklerini bu çevrede genellerler.Bu nedenle ailenin çocuğunu çok iyi tanıması ve doğru yaklaşım yöntemlerini belirlemesi gerekir.Merkezimizde; aile eğitim programı çerçevesinde ailelere bireysel ve grup çalışmaları şeklinde çocuklarının özelliklerinin farkında olabilme, çocukların öğrendiklerini hayata geçirebilmesi için uygun ortam hazırlayabilme, problem davranışlarla baş edebilme ve önlem alabilme, çocuklarının durumlarını vakit kaybetmeden kabullenme ve gerçekçi yaklaşımlar sergileyebilme konularında destek eğitim verilmektedir.

 
     
   


 

7.Davranış Eğitimi

Dil, bilişsel, sosyal, motor, özbakım becerileri kadar çocukların davranış eğitimleri de oldukça önemlidir.Toplum içinde, aile içinde, eğitim ortamında doğru davranışlar sergilemeyen bir çocuğun hem akademik olarak hemde diğer gelişim alanlarındaki hedef davranışları öğrenmesinin uzun sürdüğü ve kalıcı olmadığını gözlemlemekteyiz.Bu nedenle kurumumuzda davranış eğitimine ihtiyaç duyan bireylere öncelikli olarak uygun yöntem ve tekniklerle davranış eğitimi vermekteyiz.

     
   

8.Çocuklarda Sosyal İletişim Desteği ve Oyun Terapisi

Oyun eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Oyun sırasında çocuklar ve biz birbirimiz hakkında yeni bilgiler öğreniriz. Oyun oynayan çocukların çevresini daha aktif şekilde araştıran, çevresi ile daha etkin iletişime geçen çocuklar oldukları bilinmektedir. Oyun oynayan çocuk problem çözmede, neden-sonuç ilişkisi kurmada oldukça başarılıdır. İşitme engelli çocuklarla yaptığımız oyun terapileri sayesinde çocukların karşılıklı konuşma dilini daha kolay geliştirmelerini sağlıyoruz.

 
     

     

 

9.Özel Eğitim ve Dil ve Konuşma Terapisi Hizmetleri

Kurumuzda yaşıtlarına göre gelişim basamaklarında geri kalmış, öğrenmede güçlüğü olan çocukların eğitimi, gelişimsel alanda geriliği olan bebek ve çocukların eğitimi, aile rehberliği  ve takibi yapılmaktadır.Down Sendromlu küçük yaştaki çocuk ve bebeklerin eğitim programları eğitime başlangıcın  ilk anından itibaren hem zihinsel süreçlerini hem de dil gelişimi süreçlerini etkili bir şekilde desteklemeyi hedefler.